Skip to content
 1. Kennis maken – Oriëntatie op financiering

  Leg in een vroeg stadium van jouw project contact om kennis te maken en te onderzoeken welke mogelijkheden wij zien voor het vinden van fondsen. Fondsen werven vraagt tijd, twee tot zes maanden doorlooptijd is heel normaal, dus start tijdig met oriënteren. Voor jou is het waarschijnlijk de eerste keer dat je een woongroep opzet, fondsen werft voor een stichting of een hospice inricht. Wij hebben dat echter al vaker gedaan en delen deze kennis graag met jou.Bovendien kunnen wij op basis van onze ervaring activiteiten uit handen nemen, zodat jij je kunt focussen op andere zaken. Er is waarschijnlijk genoeg te organiseren en af te stemmen met ouders, gemeente, zorgpartners en woningcorporatie of projectontwikkelaar.
 2. Projectplan & haalbaarheidscheck fondsenwerving

  Op basis van de ideeën die wij bij onze kennismaking hebben gedeeld en de voorbereidende plannen die jij ongetwijfeld al hebt gemaakt, stellen we een projectplan op inclusief begroting. Met dit projectplan starten we de financiële haalbaarheidscheck bij ‘bevriende’ fondsen. Naast de fondsen die je wellicht bent tegengekomen bij je oriëntatie zoektocht, zoals het Kansfonds en het Oranjefonds hebben wij in ons netwerk tal van bestuurders van familie- en vermogensfondsen die mogelijk willen bijdragen. Het samenbrengen van deze mensen en jouw initiatief is waar wij in uitblinken. Gemiddeld benaderen we 50 nationale en lokale fondsen voor jouw project. Via persoonlijk contact met de bestuurders van de fondsen, die we veelal zelf kenen, bespreken we de mogelijkheden voor financiering.

  Toegang tot minder bekende fondsen is wat de samenwerking met Fondsen Vinden zo waardevol maakt

  Als de fondsenwerving haalbaar blijkt, stellen we een dekkingsplan op. Daarin beschrijven we de verdeling van de in te brengen gelden over de verschillende fondsen, de planning en de verantwoording van de bestedingen. Daarmee gaan we over naar de zogenaamde ‘fundingfase’.

 3. Funding & projectrealisatie: aan de slag

  Nu we groen licht hebben met betrekking tot de financiering, kunnen we juridische en praktische zaken regelen.

  Denk daarbij aan:

  – de juridische inrichting: een stichting of vereniging notarieel vastleggen
  – het aanvragen van een ANBI
  – het mogelijk opzetten van een vriendenstichting
  – het aanschrijven van de fondsen
  – verantwoording afleggen aan de fondsen

Bij al deze zaken kunnen wij je ondersteunen, zodat jij je kunt focussen op realiseren van het project.

Begin op tijd! Fondsen werven kost 2 tot 6 maanden
Zorg voor een stukje eigen middelen! Zelf een plan opstellen en zelf je conformeren aan je plan schept meer geloof
Zorg voor een nette financiële administratie. Fondsen vinden dat belangrijk.

De samenwerking in uw project kan bestaan uit een vooraf vastgesteld aantal dagdelen op basis van ons adviestarief. Een alternatief is om basis van no cure no pay een succesfee af te spreken. Dit is doorgaans een percentage van het behaalde bedrag aan inkomsten/fondsen.

Fondsen vinden werkt samen met partijen die soortgelijke doelen natstreven zoals Stichting DOEN, PYMWYMIC.

Wij ondersteunen organisaties en initiatiefnemers bij het werven van fondsen en subsidies, donateurs en andere (financiële) middelen.

Fondsenwerving – Heropening Stadshospice Utrecht

Testimonial Woongroep Amervoorde

Cupido voor gulle gever en goed doel

Back To Top
Zoeken