Skip to content
tuin-Woongroep-Amervoorde-in-Amersfoort

Testimonial Woongroep Amervoorde

Rene Woongroep Amervoorde in Amersfoort
René den Hartog

Interview met René den Hartog, voorzitter van Woongroep Amervoorde in Amersfoort

Welke twijfels had je voordat wij gingen samen werken?

Bij de opstart van een wooninitiatief loop je tegen heel veel zaken aan die je van te voren niet hebt overzien. Één van de zaken is de enorme onzekerheid m.b.t. financiering. Toen we met Fondsen Vinden in contact kwamen kregen we onmiddellijk het gevoel met iemand te maken te hebben die begreep waar onze zorg lag. Het bedrag wat nodig was om een gezonde start te maken voor ons wooninitiatief werd door je als uitdagend maar niet onhaalbaar geacht. De termijn was erg kort (het pand was gekocht en werd binnen een half jaar immers opgeleverd). Dit was een extra uitdaging. Na wederzijds akkoord te zijn gegaan met de voorwaarden ben je onmiddellijk gestart. Het resultaat is conform de uitgangspunten en verwachting. Het wooninitiatief maakt een gezonde start.

B. Hoe was je ervaring met Fondsen Vinden uiteindelijk?

Gezien het uiteindelijke resultaat zeer positief. Sommige doorlooptijden waren erg kort. Er ontstond na een poosje een stilte met toekenning van fondsen maar uiteindelijk kwam dit weer op gang. Voor ons als wooninitiatief was dit spannend. Jij gaf echter aan op basis van je ervaring dat dit een “normale” gang van zaken is. Enkele fondsen reageren zeer snel terwijl anderen pas kunnen reageren na bijvoorbeeld een kwartaal vergadering.

C. Kun je een voorbeeld geven waaruit blijkt dat onze samenwerking resultaat heeft opgeleverd ?

We hebben uiteindelijk onze doelstelling m.b.t. de hoogte van de fondsen gehaald. Op zich een prestatie van formaat!

D. Aan wie zou je mijn werkzaamheden aanbevelen?

Aan alle goede doelen, wooninitiatieven etc.

E. Wat is er verder nog leuk om te vertellen?

Het was leuk en leerzaam om te zien welke fondsen/donateurs er bereid zijn een wooninitiatief zoals het onze financieel te ondersteunen. Het uiteindelijke doel een prachtige woonplek voor jongeren realiseren is hetgeen waar verreweg de meeste voldoening in zit. Prachtig om te ervaren dat dit mede mogelijk is geworden door de hulp van Info Fondsen Vinden.

Wij ondersteunen organisaties en initiatiefnemers bij het werven van fondsen en subsidies, donateurs en andere (financiële) middelen.

Fondsenwerving – Heropening Stadshospice Utrecht

Testimonial Woongroep Amervoorde

Cupido voor gulle gever en goed doel

Back To Top
Zoeken