Skip to content

Voor het in stand houden van een structurele stroom aan gelden is het prettig te kunnen vertrouwen op de financiële bijdragen van donateurs die jullie project een warm hart toedragen.
Het opzetten en onderhouden van de relatie met donateurs speelt daarbij een belangrijke rol. Daarnaast willen donateurs tegenwoordig graag betrokken worden bij de inhoud van het doel waaraan zijn schenken. Zij willen niet zomaar geld overmaken, maar een bijdrage leveren en zien waar hun gift het verschil maakt.

Hospices en woongroepen zijn gebaat bij een warme en betrokken relatie met hun donateurs

Hulp bij het ontwikkelen van een donateursprogramma

Voor verschillende stichtingen ben ik sparring partner geweest bij het opzetten van betrokken donateursprogramma’s. Deze kennis zet ik graag in bij het ontwikkelen van een programma voor jullie stichting, zodat je eenvoudig tot goede resultaten komen.

We maken samen een beleidsplan waarin duidelijk wordt wat het doel en de specifieke bijdrage kan worden van jullie stichting op korte en lange termijn (bijvoorbeeld voor attenties voor vrijwilligers of voor een duofiets voor jongeren met een beperking). Ook stellen we een begroting op en een activiteitenplan, dat aansluit bij jullie doelen.

Voor initiatieven met kleine hoeveelheden deelnemers of gasten ontwerp en ontwikkel ik graag deze donateursprogramma’s, zodat de zogenaamde derde geldstromen voor een nieuwe woongroep of een voor een bestaand initiatief voor de langere termijn worden georganiseerd. Denk aan een hospice met ongeveer 50 gasten per jaar of aan een woongroep met 20 jongeren.

Daarnaast kan ik bijdragen aan een sponsorstrategie. Hierin worden meer activiteiten uitgewerkt, die zorgen voor deze extra geldstromen. Naast een nieuwsbrief worden de donateurs bijvoorbeeld jaarlijks uitgenodigd voor een inhoudelijk programma van jullie organisatie. Ook kan een sponsor-partnerprogramma voor bedrijven worden ingericht.

Wij ondersteunen organisaties en initiatiefnemers bij het werven van fondsen en subsidies, donateurs en andere (financiële) middelen.

Fondsenwerving – Heropening Stadshospice Utrecht

Testimonial Woongroep Amervoorde

Cupido voor gulle gever en goed doel

Back To Top
Zoeken