Skip to content
spelderholt-parc

Vanaf 2000 is Parc Spelderholt een zelfstandige organisatie en is er een start gemaakt met Academie Spelderholt, waar jongeren met een verstandelijke en/of andere beperking wonen, leren en werken. Inmiddels kunnen 80 jongeren wonen, werken en leren op het Parc.
Parc Spelderholt werkt met haar gepassioneerde medewerkers met jongeren met een verstandelijke beperking aan hun ontwikkeling. Het zijn jongeren die aangewezen zijn op de dagbesteding, omdat er geen passend vervolgonderwijs is voor hen. Gezien de groei van het aantal studenten en daarmee ook het aantal medewerkers, is er behoefte ontstaan aan extra les- en ontmoetingsruimte. De Maalderij biedt deze ruimte.
Om de Maalderij te formeren tot een multifunctionele ruimte met een professionele inrichting, waarmee wij een prettige leer- en ontmoetingsruimte voor de studenten van Parc Spelderholt creëren, is financiering nodig met behulp van fondsen en donaties.

Wij ondersteunen organisaties en initiatiefnemers bij het werven van fondsen en subsidies, donateurs en andere (financiële) middelen.

Fondsenwerving – Heropening Stadshospice Utrecht

Testimonial Woongroep Amervoorde

Cupido voor gulle gever en goed doel

Back To Top
Zoeken