Skip to content

Als bestuurslid of als fondsmanager is het een uitdaging om de juiste bestedingen te maken. Liefst met zoveel mogelijk maatschappelijke impact en wederzijds belang. En het is de kunst om voldoende bestedingen te doen. Dit blijkt in de praktijk niet zo eenvoudig te zijn.

Is dit gebrek aan tijd en netwerk of zijn de doelstellingen nog niet scherp genoeg geformuleerd? Soms vindt de oprichter of de bestuurder van een fonds het moeilijk om op basis van weinig informatie te beslissen.

Met dit vraagstuk hebben wij ervaring als adviseur (of gedelegeerd opdrachtgever). Wij stellen graag samen haalbare doelstellingen die passen bij de missie van uw foundation. Met onze uitgebreide kennis en ervaring in het beoordelen van projectaanvragen en rapportages zorgen we voor inzicht en prioriteit in uw maatschappelijk belang.

Samen met een groot netwerk kunnen wij samen met bestuurders de gewenste projecten en initiatieven selecteren in diverse sectoren en in binnen- en buitenland.

een serieus mens, je kunt erop vertrouwen dat ze alleen een project voor draagt, dat aansluit bij de doelstelling waar wij als fondsbeheerder voor staan

Onze concrete aanpak helpt fondsbeheerders die zoeken naar bestedingen bij de juiste doelgroepen. Dat doen we samen in drie fasen:

  1. Analyseren
    Wij inventariseren de wensen hoe het fonds hun gelden bij voorkeur besteed, door het analyseren van de doelstellingen, eerder gesteunde initiatieven en door middel van een persoonlijk gesprek. De eerste selectie van geschikte organisaties, op basis van de doelstellingen, wordt gemaakt met een lijst van criteria ten aanzien van besteding, rapportage en management.
  2. Shortlist ‘matchen’
    De analyse leidt tot een shortlist van mogelijke organisaties die wij aan het fonds voorleggen, inclusief onderbouwing. Daarna nodigen wij passende organisaties uit om een projectvoorstel in te dienen. Indien het fonds ervoor kiest om op organisatieniveau te steunen, zullen we de directie naar de management aanpak vragen: waarom is het van toegevoegde waarde om op organisatieniveau te worden gesteund?.
  3. Toekennen en verantwoorden
    Wij beoordelen de aanvragen en stellen zo nodig toelichtende vragen. De door ons goedgekeurde projectplannen en management aanpakken, leggen wij voor aan het bestuur/de oprichter van het fonds. Na toekenning van de bijdrage, kunnen wij de overeenkomst tussen beide partijen opstellen met vermelding van de hoogte van het bedrag, de looptijd van de samenwerking, het doel waaraan de bijdrage moet worden besteed, inclusief rapportage afspraken. De verantwoording vanuit de organisaties beoordelen wij, en lichten wij toe aan het bestuur/de oprichter van een fonds, in de vorm van een advies, inclusief eventuele suggesties voor de voortzetting van de samenwerking.

Kortom, u wordt als fondsbeheerder ontzorgd en wij nemen een stuk van uw werk tijdelijk uit handen. Wij organiseren de stroom van aanvragen en beoordelen de interessantste projecten. U bepaalt op basis van een geprioriteerde lijst welke bestedingen worden gedaan voor uw fonds. Ter afronding van een project verzorgen wij de verantwoording en rapportages zodat u kan zeker weet dat de gelden aan de goede doelen worden besteed.

Wij ondersteunen organisaties en initiatiefnemers bij het werven van fondsen en subsidies, donateurs en andere (financiële) middelen.

Fondsenwerving – Heropening Stadshospice Utrecht

Testimonial Woongroep Amervoorde

Cupido voor gulle gever en goed doel

Back To Top
Zoeken