Skip to content
stichting-papageno
papageno-logo

Het Papageno Huis Fryslân in Lemmer wil jongeren met een verstandelijke beperking in het autisme spectrum stoornis tot hun recht laten komen door hen een betekenisvolle opstap te bieden naar een zo groot mogelijke vorm van zelfstandig wonen, werken en maatschappelijke deelname. Samen wordt ervoor gezorgd dat de jongeren hun weg kunnen vinden naar een zo zelfstandig mogelijke toekomst. Om de drempel te verlagen en ze langzaam te laten wennen aan contacten met anderen, werken we in het Papageno Huis vanuit één centrale gedachte: bij alles wat we doen proberen we samen de buitenwereld naar binnen te halen. Het Papageno huis Fryslân voorziet in een maatschappelijke behoefte waarmee voor jongeren met een beperking een zo volwaardig mogelijke leefomgeving gecreëerd wordt.

Wij ondersteunen organisaties en initiatiefnemers bij het werven van fondsen en subsidies, donateurs en andere (financiële) middelen.

Fondsenwerving – Heropening Stadshospice Utrecht

Testimonial Woongroep Amervoorde

Cupido voor gulle gever en goed doel

Back To Top
Zoeken