Skip to content
gouden-dans

Het project Gouden Dans is ontwikkeld voor ouderen die vanwege eenzaamheid in een sociaal isolement dreigen te komen of daar reeds inzitten. We combineren de groep kwetsbare ouderen met vitale en gezonde ouderen. Gouden Dans is er voor alle mensen in alle lagen van de samenleving. Mensen die samen iets willen (mee) maken en (opnieuw) deel uit willen maken van een groep, ongeacht achtergrond, levensbeschouwing of financiële situatie.

Het doel van dit project is om het sociale netwerk van senioren in Nederland te vernieuwen en uit te breiden tot zogenaamde community’s. Dit zijn laagdrempelige gemeenschappen die sociale verbindingen mogelijk maken. In een paar maanden tijd gaan de groepen onder leiding van een choreograaf, een theatrale dansvoorstelling maken, die naadloos overgaat in een danssalon samen met het publiek in de foyer van het theater.

Voor de projectfinanciering, het opstellen van de begroting, het uitwerken van een duurzaam businessplan is Fondsen Vinden ingehuurd. Na een eerste ronde financiering van circa € 200.000,— helpt Fondsen Vinden nu ook bij het uitrollen van het concept op nationaal niveau. Met landelijke fondsen voor ouderen worden meerjarige contracten afgesloten, een donateursprogramma wordt opgezet en lokale fondsen worden benaderd voor een project in bijvoorbeeld Brabant, Groningen of Gelderland. Zowel de ouderenfondsen als de cultuurfondsen worden uitgenodigd bij te dragen aan dit bijzondere project. In persoonlijke gesprekken, tijdens de voorstellingen en met de projectteams van de grote fondsen worden langdurige verbindingen en meerjarige toezeggingen gedaan.

Wij ondersteunen organisaties en initiatiefnemers bij het werven van fondsen en subsidies, donateurs en andere (financiële) middelen.

Fondsenwerving – Heropening Stadshospice Utrecht

Testimonial Woongroep Amervoorde

Cupido voor gulle gever en goed doel

Back To Top
Zoeken