skip to Main Content
fondsen-werven-voor-woongroep-mozart

Bijna 10 jaar geleden is de Woongroep Mozart opgericht, een ouderinitiatief in Huizen voor 16 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Toen is ook nagedacht over een lift maar met de bezuinigingsronden was er geen geld meer. Om ook in de toekomst ons gebouw toegankelijk te houden voor alle bewoners en hun familie en vrienden is een lift echt een noodzaak! Ook is er destijds een bescheiden tuin aangelegd. Inmiddels is er een grote behoefte aan tuinmeubilair, een belevingstuin voor rolstoelers, een kruidentuin waar de jongeren samen met vrijwilligers en met jongeren van scholengemeenschap de Huizermaat in kunnen tuinieren.

De bestuurders zijn begonnen aan een opzet voor nieuwe giften. Tijdens het fondsenwervingstraject werd unaniem besloten dat Fondsen Vinden hier van toegevoegde waarde kan zijn. Op basis van een projectplan en een concept inrichtingsbegroting heb ik een overzicht gemaakt van mogelijk geïnteresseerde fondsen. Fondsen Vinden draagt zorg voor de verwerking en verzending van de aanvragen. Fondsen Vinden werkt voor woongroep Mozart, exclusief, naar het zoeken van fondsen. In overleg met de woongroep worden eventuele aanvullende vragen van de fondsen beantwoord.

Back To Top
Zoeken