Skip to content

Voor een groep van jongeren met autisme wordt een huiselijke individuele woonleefsituatie, met deskundige zorg en begeleiding gerealiseerd in Etten-Leur. De woningen staan midden in de samenleving. Er is vooral behoefte aan het bieden van structuur, socialisering en aan prikkelbeperking. Voor de woongroep heeft Fondsen Vinden subsidies gevonden voor een prikkelarm terras en een belevingstuin, waar prikkelingen worden gegeven in de vorm van bijvoorbeeld geur, geluid of aanraking. Met hulp van de vrijwilligers betrekken we de jongeren in het tuinonderhoud, worden zij gestimuleerd om te bewegen en zich te begeven onder de mensen en en krijgen zij het gevoel een bijdrage te kunnen leveren. Voor jongeren met autisme, is het belangrijk dat het geheel een ruime opzet heeft, waarbij zij allen individueel de nodige vrije bewegingsruimte hebben, die zij op dat moment wensen.

Wij ondersteunen organisaties en initiatiefnemers bij het werven van fondsen en subsidies, donateurs en andere (financiële) middelen.

Fondsenwerving – Heropening Stadshospice Utrecht

Testimonial Woongroep Amervoorde

Cupido voor gulle gever en goed doel

Back To Top
Zoeken