Skip to content

In 2017 zijn we na een oriëntatiefase van een jaar daadwerkelijk gestart met het wooninitiatief Stichting Woonkompas in Etten-Leur. Doel van dit initiatief was om jong volwassenen met een beperking in het autisme spectrum begeleide huisvesting te bieden zodat ze zoveel mogelijk zelfstandig zouden kunnen wonen. Al snel werd duidelijk dat een aantal investeringen noodzakelijk zou zijn voor onder meer de inrichting van een gemeenschappelijke ruimte, een terras en een tuin. Via het bestuur van een ander wooninitiatief kwamen we in contact met Marjolein Risseeuw, professioneel fondsenwerver. Met Marjolein hebben we vanaf het begin van onze samenwerking helder kunnen communiceren. Afspraken werden duidelijk nagekomen, al duurde het soms even voordat een fonds een toezegging deed. Het was bijzonder om te ervaren dat sommige sponsors vlot en royaal financiële steun gaven en betrekkelijk weinig verantwoording vroegen, terwijl anderen voor relatief kleine bijdragen veel tijd nodig hadden en uitvoerige beschrijvingen wensten. Maar uiteindelijk kwam alles goed en bereikte Marjolein het door ons gewenste bedrag van ruim een ton waarmee we alle geplande uitgaven konden doen. Het resultaat is dan ook fantastisch. De 13 jong volwassenen die sinds medio september 2022 in hun appartementen wonen hebben een geweldig thuis waar goed toeven is. Naast het vinden van de gelden was het heel fijn voor ons dat we ontzorgd werden. Marjolein gaf steeds per fonds aan welke stappen wij moesten nemen om tot het gewenste resultaat te komen. En daarbuiten regelde ze veel zelf.
Wij kijken met veel plezier terug op de samenwerking met Marjolein.
En mocht u zelf een wooninitiatief starten of een vergelijkbaar project, dan kunnen wij Marjolein van harte aanbevelen.

Wij ondersteunen organisaties en initiatiefnemers bij het werven van fondsen en subsidies, donateurs en andere (financiële) middelen.

Fondsenwerving – Heropening Stadshospice Utrecht

Testimonial Woongroep Amervoorde

Cupido voor gulle gever en goed doel

Back To Top
Zoeken