skip to Main Content

Begeleide woonvorm voor kinderen met een verstandelijke beperking

In Bussum ontstond enkele jaren geleden een ouder initiatief voor het opzetten van een woongroep voor jongeren met een beperking. De onafhankelijke voorzitter van het bestuur van Woongroep Bussum heeft mij destijds gevraagd om subsidies te zoeken en fondsen te vinden voor alle gemeenschappelijke ruimten van deze nieuwe woongroep in Bussum. In afstemming met het bestuur heb ik zorggedragen voor het opstellen van de aanbiedingsbrief en de verwerking en verzending van de aanvragen. Binnen een jaar tijd hebben we de financiering van de inrichting van drie woonkamers en keuken gerealiseerd.

Back To Top
Zoeken