Skip to content
AmerVoorede Huis in wording

In het najaar van 2018 vroeg het bestuur van Woongroep Amervoorde ons om te helpen bij de financiering van de inrichting van de gemeenschappelijke woonkamers, keukens en het aanleggen van het terras met tuin. In een recordtijd van zes maanden hebben we plannen gemaakt, fondsen benaderd en de locatie verbouwd.

De bewoners leverden hun eigen bijdragen met het verkopen van kaarten, kaarsen en koekjes op markten. Zo werden ze direct betrokken bij het project.

Met de drie ingerichte gemeenschappelijke woonkamers hebben we een hoger doel bereikt: de gezellige woonkamers nodigen uit om in samen te komen en stimuleren het leggen van sociale contacten. Zo verminderen ze de eenzaamheid onder de jongeren. De bewoners leven inmiddels samen met veel plezier en met begeleiding van zorgmanagers en vrijwilligers.

Binnen de woongroep bestaat een vrijwilligers groep. Enkele ouders organiseren met tussenpozen activiteiten voor de toekomstige bewoners, zodat zij elkaar beter leren kennen. Vanuit deze Keienklup wordt een netwerk van vrijwilligers en buurtbewoners opgezet om de sociale cohesie in de samenleving te vergroten.

Wij ondersteunen organisaties en initiatiefnemers bij het werven van fondsen en subsidies, donateurs en andere (financiële) middelen.

Fondsenwerving – Heropening Stadshospice Utrecht

Testimonial Woongroep Amervoorde

Cupido voor gulle gever en goed doel

Back To Top
Zoeken